Info (multilingual)
Mit Hartmann-Loks on tour: Mit dem 32-Spänner durch Chemnitz.
Museumspädagogik auf dem Bock: Schnupperkurs.
Der Holsten-Sechserzug: Im Zugpferdemuseum zuhause.
Stückguttransport en miniature: Diorama „Spedition“.

Yük atları taşımacılık müzesi özel bir tesisdir ve 2000 yılından bu yana Hamburg'un yakınında oluşan bir ahır bölgesinde çalışmakdadır.

Koleksiyonlar profesyonel ahırların (Dört ,Altı ve On tane koşan at takımı, veterinerlik ile ilgili ilaç malzemesi ve posta, bira ve askeri yük arabaları), kütüphane koleksiyonlarının ve çağdaş tanıkları belgeleyen stokları içerir.

Araştırma çalışmaları ve belgeleme ticaretteki yük atları, ticaret, sanayi, direk haberleşme ve askeri üzerine odaklanmaktadır. At çiftliği, koşulları içerisinde yerel ve açık hava müzeleri tarafından kapsanmadığından bahseder.

Zaman ekseninde üç konu gösterilir: Yüksek / Geç ortaçağ (Avrupalı ticaretin ve şehirler arası ulaşımın yoğunlaştırılması), Modernçağ (Haberleşme ve Askeri iletişim), Sanayileşme (At ve teknikleri / Lojistik)

Atlar hakkında temel bilgilerin belgelenmesi - yetiştirme, alan, bakım, veteriner ilacı - bunlar daima yük atlarının kullanımı ile ilgilidir.

Müze takımı, insanların ilgilendiklerine odaklanan, bu veya benzeri konularda işe alan ve her zaman seve seve onun kendi işi hakkında bilgilenmemizi sağlayan müzeler ve üniversiteler ileriye baktırıyor.